เกี่ยวกับเรา

สินค้าพรีเมียม คืออะไร


สินค้าพรีเมียม หรือ ของพรีเมียม ที่เราจะกล่าวถึงในที่นี้ คือของพรีเมียมหรือสินค้าพรีเมียมในกลุ่ม Premium Gift หรือ Free Product for Giveaway สินค้าพรีเมียม หรือ ของพรีเมียม คือตัวสินค้า, สิ่งของ หรือของขวัญที่องค์กรบริษัทห้างร้านค้าต่างๆจำหน่ายจ่ายแจกให้บุคคลกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าขององค์กรนั้นๆให้มีความระลึกจดจำสิ่งที่องค์กรบริษัทร้านค้านั้นๆสื่อความหมายต่างๆออกมาและต้องการให้กลุ่มลูกค้าหรือเป้าหมายจำสื่อความหมายนั้นๆได้ องค์กรบริษัทห้างร้านใช้สินค้าพรีเมียมตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปตามกิจกรรมของแต่ละองค์กร อาจจะเพื่อสร้างการรับรู้จดจำในตัวองค์กรในวาระ เปิดตัวองค์กร แนะนำกิจกรรมสำคัญขององค์กร ครบรอบกิจการ สวัสดีปีใหม่ หรือทำกิจกรรมที่มุ่งหวังกำไร เช่นเปิดตัวสินค้าใหม่ ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ


สินค้าพรีเมียม ประกอบด้วยอะไรบ้าง


สินค้าพรีเมียม หรือ ของพรีเมียม ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ตัวของสินค้าพรีเมียม และโลโก้หรือสื่อสัญญาลักษณ์ที่อยุ่บนตัวของพรีเมียม
1) ตัวสินค้าพรีเมียม คือตัวสิ่งของหรือสินค้าพรีเมียมที่องค์กรบริษัทห้างร้านซึ่งเป็นผู้ให้ จำหน่ายจ่ายแจกให้กับกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าที่เป็นผู้รับ ตัวสินค้าพรีเมียมที่ดี ควรจะมีภาพลักษณ์ที่ดีและคุณลักษณ์ที่เหมาะสมกับทั้งผู้ให้และผู้รับ และทำให้กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าขององค์กรบริษัทห้างร้านมีความพึงพอใจและจดจำสิ่งที่บริษัทห้างร้านนั้นๆสื่อสารออกมา
2) โลโก้ หรือ สัญญาลักษณ์ ขององค์กรบริษัทห้างร้านที่อยู่บนตัวสินค้าพรีเมียมที่องค์กรบริษัทห้างร้านสื่อสารออกมาเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าเข้าใจและจดจำข้อความที่สื่อสารนั้นๆ


ตัวอย่างสินค้าหรือของพรีเมียมที่เป็นนิยมใช้กันโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นสิ่งของที่กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าขององค์กรบริษัทห้างร้าน พบเห็นได้สัมผัสหรือถุกใช้ในชีวิตประจำวัน อาจจะเป็นสิ่งที่สามารถหาซื้อได้หรือหาซื้อไม่ได้โดยทั่วไป เช่น ปากกา เครื่องเขียน สมุดโน๊ตออแกนไนท์เซอร์ ไดอารีย์ เครื่องใช้ในสำนักงาน ถุงผ้า กระเป๋า เพาเวอร์แบงค์ แฟลชไดส์ แก้วน้ำ ชุดถ้วยกาแฟ ถ้วยมัค กระติกน้ำ กระบอกน้ำสแตนเลสเก็บความเย็น กระติกน้ำแข็ง กล่องใส่ข้าว นาฬิกาแขวนผนัง นาฬิกาตั้งโต๊ะ

Visitors: 28,867