ปากกาParker IM

 

IM Black Laque CT                                 IM Black Lague GT

สินค้า : ปากParker  รุ่นIM

Roller Pen, Ball Pen

 

IM Matte Blue CT                                    IM Brushed Metal GT

  

IM Dark Espresso CT                                       IM Light Purple CT

 

IM Light Blue Grey CT                                    IM White Laque CT

ผลงานของเรา

 

Visitors: 28,868