wC-02 กระบอกน้ำฟางข้าวสาลี2ชั้นรักษาอุณหภูมิ

สินค้า : ถ้วยน้ำจากฟางข้าวสาลีรักษาอุณหภูมิ WC-02

ปริมาตรบรรจุ : 300ml
 
สี : Green , Pink , Blue Sky, Nature
 
คุณสมบัติ : ถ้วยน้ำพลาสติกผสมฟางข้าวสาลี 2ชั้นรักษาอุณหภูมิ Natural Wheat straw + 50% Food grade PP. Double Wall
 
Visitors: 22,949